Carbonari

Avrupa yavaş yavaş insan haklarına, eşitlik ilkesine, sıradan halkın önemine, vatanseverliğe ve devrimlere aşina olmaya başlamıştı ama Carbonari'ye kadar neredeyse hiçbir devrim planlı ve sistematik olmakla birlikte gizli ve …

Napoleon'un Mısır Seferi

İtalya seferinin son zamanlarında Napoleon Bonaparte, bazı generallerle Direktuvar'ın hasetlerinden çok çekti: iki defa istifasını vermişti, hükümet üyeleri bunu istiyorlardı ama kabule cesaret edemiyorlardı. Bonaparte’ın duy…